Privacy & Disclaimer

Inleiding

D’n Brandnittel is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. D’n Brandnittel houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is D’n Brandnittel, KvK nr. 17266970, gevestigd te Beuzen 6, 5754 PW, Deurne, Nederland.
 

Verwerking van persoonsgegevens

Indien een bezoeker een contactformulier invult op 59staples.com zullen zijn of haar naam en e-mailadres beveiligd door D’n Brandnittel op worden geslagen.

D’n Brandnittel kan de gegevens die een bezoeker in een contactformulier heeft vermeld gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het sturen van één of meerdere mails die direct betrekking hebben op het bericht in het door je ingevulde contactformulier
  • Het (incidenteel) onder aandacht brengen van informatie die 59 STAPLES noodzakelijk voor u acht.

De persoonlijke informatie die een bezoeker deelt met 59 STAPLES zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de bezoeker gedeeld worden met derden.
 

Cookies

59staples.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op het apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen die 59 STAPLES helpt een bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst te zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan kan worden. Hij of zij kan zijn of haar web browser zo instellen dat die het gebruik van cookies geheel, gedeeltelijk of niet toestaat.

Cookies kunnen altijd (via de web browser) van een apparaat worden verwijderd.

59staples.com maakt gebruikt van volgende cookies:

 

Vragen

Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Statement terecht bij D’n Brandnittel via ons contactformulier.
 

Disclaimer

D’n Brandnittel is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.